Hlavné služby

Promovať spoločnosť cez znalosti

Promovať spoločnosť cez znalosti

Zverejnenie personalizovaného obsahu alebo formy webináru / výzvy / eventu / kurzu / livestreamingu s cieľom zaujať vami vybrané špecifické publikum so špecifickým odkazom.

97
/akcia
Získať / podchytiť lojalitu zamestnancov

Získať / podchytiť lojalitu zamestnancov

Tzv. volunteering experience - Koordinácia expertného dobrovoľníctva vašich zamestnancov v zaujímavých organizáciách

400
/osoba
Viac informácií
Výber charakterných zamestnancov

Výber charakterných zamestnancov

Expertná pomoc pri výbere zamestnanca s cieľom vyhodnotiť charakterové vlastnosti a potenciál na excelentnosť

od 500
/1 rola
Viac informácií