>

Vyberte si ponuku pre vás

Ktorý typ organizácie?

Organizácie na GROWNi

GROWNi je súčasťou neziskovej organizácie LEAF.
Na tvorbe platformy sa podieľa aj DASATO (I AMbitious).

LEAF logoIAmbitious logo