>
LEAF

LEAF

Krajinská cesta 32, 921 01, Piešťany
Nezisková organizácia
IČO: 42264723
charakternosť
excelentnosť
podnikavé líderstvo
aktívne občianstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Chceme aby bolo Slovensko vždy miestom pre kvalitný a spokojný život. Veríme, že v súčasnom svete môže byť Slovensko ekonomicky silnou krajinou s úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Sme presvedčení, že efektívne fungovanie verejnej správy prispeje k väčšej dôvere v štát, ako i k väčšej všeobecnej dôvere medzi ľuďmi. Slovensko sa tak môže stať Fínskom, Švajčiarskom či Singapurom strednej Európy – krajinou, na ktorú môže byť každý Slovák hrdý.

Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy. Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty.

Prostredníctvom našich programov hľadáme formy, ako podporiť talentovaných mladých ľudí na ich životnej ceste od 10 do približne 35 rokov. Robíme tak bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a aká je ich finančná situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami Slovenska, ktoré budú v sebe spájať: charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo, občiansku angažovanosť.

  • Študentom na stredných školách a postupne i mladším ako LEAF pomáhame naplno rozvinúť svoj potenciál s cieľom poskytovať svetovú kvalitu vzdelávania (napríklad aj prostredníctvom našej LEAF Academy).

  • Slovákom študujúcim či pracujúcim v zahraničí pomáhame jednak zostať v zmysluplnom kontakte so Slovenskom, ako aj pri návrate na Slovensko.

  • Mladým profesionálom vo firmách pomáhame pri ďalšom rozvoji svojho talentu a udržaní si základných hodnôt v konkurenčnom prostredí.  

  • Máme ale aj programy pre učiteľov, keďže práve oni majú nezastupiteľnú úlohu v rozvoji mladej generácie.

Všetkým mladým ľuďom ponúkame pomoc pri písaní ich inšpiratívnych príbehov. Príbehov, ktoré snáď jedného dňa budú tvoriť úspešnú budúcnosť našej krajiny.


Podobné ponuky