>

Vzdelávanie

Vďaka zaujímavým podujatiam, kurzom, či študijným a štipendijným príležitostiam môžeš nielen rásť, ale aj spoznať zaujímavé organizácie či inšpiratívnych lektorov.

Môžeš sa tiež pridať do pracovných skupín podľa témy, ktorej sa venuješ. Či už je to marketing, zakladanie startupu, IT, fundraising, hiring či iné. Do skupiny sa ľudia vyberajú tak, aby ste si mohli dôverne vymieňať skúsenosti s ľuďmi z iných organizácií. Ide o pravidelný, uzavretý formát vedený vyškoleným ambasádorom.