>
Hlavné mesto SR Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava
Verejný sektor
hlavné mesto
magistrát
bratislava
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy. Našim cieľom je napĺ

Podobné ponuky