>

Slovensko čakajú zmeny.
Buď ich súčasťou a tvor krajinu, v ktorej sa oplatí žiť.

Aktuálne pracovné príležitosti
Slovensko čakajú zmeny
Aby mohol byť verejný sektor funkčný a krajine naozaj prospešný, potrebuje kvalitných ľudí, ktorí využijú svoje relevantné skúsenosti a nápady, ktoré posunú Slovensko vpred.
A presne takých na GROWNi hľadáme.

Práca voľný verejnom sektore Ti prinesie

Práca s veľkým dopadom
Prácu s veľkým dopadom
Projekty užitočné pre spoločnosť
Projekty užitočné pre spoločnosť
Nová profesijná výzva
Novú profesijnú výzvu
Nápady pre lepšie Slovensko
Nápady pre lepšie Slovensko
Pozri si príbeh Jána Hargaša
4min 44sek

videorozhovor s Jánom Hargašom, poradcom podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu
(spoluzakladateľom slovensko.digital).

Prečo pracovať pre štát?

Prečo sa Ján Hargaš rozhodol pre štátne IT.
V čom vidí najväčšiu pridanú hodnotu.
Čo by chcel dosiahnuť ...

Pracovné príležitosti vo verejnom sektore
GROWNi Blog

Prečítaj si príbehy ľudí,
ktorí sa tiež rozhodli vziať zmenu
do vlastných rúk

Zisti viac o verejnom sektore

Čo vlastne je verejný sektor?
Aký je rozdiel medzi štátnou a verejnou správou?
Aká je pridaná hodnota práce v tejto oblasti?
Môžem mať kontakt s ľuďmi v riadiacich pozíciách štátu?
Je práca v nej nudná a prevláda zastaralé pracovné prostredie?
Prečo sú pracovné príležitosti písané „ničnehovoriaco”?
Dá sa do nej dostať iba vďaka kontaktom a „rodinkárstvu”?
Viem z tabuľkového platu vyžiť?
Musím sa na prácu hneď upísať na trvalý pomer alebo si ju viem aj vyskúšať?
Dá sa v nej uspieť aj v regiónoch?

Naši partneri

Viac o GROWNi

Vytvorili sme priestor pre dlhodobý osobný a odborný rast mladých ľudí na Slovensku.

Viac o nás
Viac o Growni.sk muž