>
Google Slovensko

Google Slovensko

soft skills
vzdelávacie videá
marketing
reklama
marketing
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Google už dávno nie je iba platformou na vyhľadávanie a usporiadanie informácií. Iniciatíva Grow with Google pomáha Slovensku rásť a rozvíjať zručnosti potrebné pre budúce povolania. Pomocou offline a online kurzov sa snaží prinášať vzdelávanie v oblasti internetu, podnikania alebo soft skills do všetkých regiónov Slovenska. Aj vďaka inovatívnym technológiám pomáha ľuďom v podnikaní a motivuje ich k využívaniu najmodernejších marketingových nástrojov.