>

Pravidlá používania platformy GROWNi

Etickosť

  • vzájomne sa rešpektujeme a slušne sa správame bez nenávistných prejavov
  • sme zodpovední - “K čomu sa zaviažeme, to dodržíme.”
  • sme čestní

Ochrana mladistvých

  • Platforma je určená aj pre neplnoletých používateľov. Snažíme sa ich maximálne chrániť. Zneužívanie mladistvých ľudí je neprípustné a trestné.

Nestraníckosť & nenáboženskosť

  • nepropagujeme žiaden politický smer (pravica/ľavica), politické strany, politických kandidátov či náboženstvo
  • neprinášame obsah, ktorý je orientovaný na konkrétnu politickú stranu, politického kandidáta či predstavuje konkrétny náboženský smer
  • ako mentor či mentee sa nesnažíme presviedčať o svojich preferenciách druhú stranu
V prípade, že uvidíš príspevky iných, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú pravidlá spomenuté vyššie, prosím, daj nám o tom vedieť: help@growni.sk.