Čo organizácia/firma nájde na GROWNi

Čo je GROWNi:

  • priestor na prepojenie organizácií a talentovaných jednotlivcov na celom Slovensku
  • miesto plné príležitosti pre rast a aktiváciu mladých ľudí cez rôzne typy príležitostí (práca, dobrovoľnícke projekty, obsahové formáty, pracovné skupiny, či mentoring)
  • komunita úspešných Slovákov pracujúcich a študujúcich v zahraničí

Kto je GROWNi a prečo existuje

GROWNi je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF s dlhodobou víziou pomôcť Slovensku stať sa ekonomicky silnou krajinou s úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy. Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty.

GROWNi vzniklo v spojení s organizáciou IAMbitious, ktorá pracuje roky na tom, aby každý mladý človek mal možnosť rásť, pripraviť sa na prax v súkromnom, verejnom či neziskovom sektore, byť aktívnym pre svoje okolie, vzdelávať sa a prepájať sa s inšpiratívnymi profesionálmi z každého kúta Slovenska.


Koho na GROWNi nájdete

Aktívnych mladých ľudí prevažne medzi 14 a 35 rokov so štandardom morálnych hodnôt, talentom a chuťou rozvíjať sa a prinášať zmysel a dopad svojich aktivít. Šikovných ľudí z celého Slovenska a Slovákov v zahraničí.

Ako môže byť GROWNi pre vás užitočné a ako môžete byť užitoční vy pre mladých ľudí:

Som komerčná firma:

Modul #Pracuj

Modul
#Pracuj

Práca, pracovné ponuky

Získajte talentovaných a charakterných zamestnancov, zverejnením konkrétnej pracovnej príležitosti.

Zaregistrujte sa, vložte a publikujte pracovnú ponuku alebo ponuku stáže.

Služba je spoplatnená jednomesačným platom zamestnanca po úspešnom výbere po skúšobnej dobe.

Modul #Pomáhaj (Premium)

Modul #Pomáhaj (Premium)

Dobrovoľníctvo

Využite produkt expertného dobrovoľníctva pre rast a angažovanosť vlastných zamestnancov.

Pomôžte svojim zamestnancom zapojiť svoj projekt, či iniciatívu a nájsť preň partnerov.

Modul #NaskillujSa

Modul #NaskillujSa

Vzdelávanie

Zapojte sa ako experti vedením pracovných skupín na rôzne témy, tvorbou obsahu, ako diskusný či obsahový partner.

Téma roka 2021 je #DrivingChange.

Modul #PoraďSa

Modul #PoraďSa

Mentoring

Zapojte seba a svojich zamestnancov ako mentorov pre jednotlivcov, školy, neziskovky, startupy, či štátnuj správu.

Potrebujete pomôcť s konkrétnym modulom?

Kontaktujte nás

Som nezisková organizácia, škola, štátny a verejný sektor:

Modul #Pracuj

Modul
#Pracuj

Práca, pracovné ponuky

Získajte talentovaných a charakterných zamestnancov, ako zdroj kvalitných kandidátov.

Štandardná služba s poplatkom jednomesačného hrubého platu je pre Vás na GROWNi zdarma.

Modul #Pomáhaj (Premium)

Modul #Pomáhaj (Premium)

Dobrovoľníctvo

Využite možnosť získať expertných dobrovoľníkov s konkrétnym a jasným využitím (napr. Tvorba webstránky, nastavenie a realizácia marketingovej stratégie, výber kandidátov…).

Modul #NaskillujSa

Modul #NaskillujSa

Vzdelávanie

Zapojte sa ako experti vedením pracovných skupín na rôzne témy, tvorbou obsahu, ako diskusný či obsahový partner.

Téma roka 2021 je #DrivingChange.

Modul #PoraďSa

Modul #PoraďSa

Mentoring

Zapojte seba a svojich zamestnancov ako mentorov pre jednotlivcov, školy, neziskovky, startupy, či štátnu správu a zároveň získajte mentorov pre svoje projekty.

Potrebujete pomôcť s konkrétnym modulom?

Kontaktujte nás