>
Príležitosť Traditional games: A bridge between cultures

Traditional games: A bridge between cultures

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli

Mládežnícka výmena pod programom Erasmus+

erasmus+ projekty
neformálne vzdelávanie
cestovanie
spoločenské hry
Typ vzdelávania
Kurz

Popis

Tento projekt umožní mladým ľuďom z piatich krajín zdieľať rôzne aspekty ich kultúry, ako aj rôzne tradičné hry na podporu multikultúrneho porozumenia, ktoré úzko súvisí s ich osobným a sociálnym rozvojom. Účastníkom to poskytne príležitosť dozvedieť sa o sebe a o iných kultúrach presahujúcich kultúrne, sociálne alebo jazykové bariéry.

Mládežnícka výmena "Traditional Games: a bridge between cultures" podporuje medzikultúrny dialóg a vzájomné porozumenie medzi mladými
ľudia z rôznych krajín, posilňuje znalosti, rozmanitosť a toleranciu v spoločnosti a poskytuje príležitosť na identifikáciu spoločných hodnôt s ľuďmi z rôznych krajín napriek ich kultúrnym rozdielom.

Projekt sa uskutoční od 23/08/2021 do 30/08/2021 v španielskom meste Málaga.

Viac info v linku:
https://drive.google.com/file/d/1BzjBiZiQSqhuDbeVCGfRnMVWadh4uXEx/view


Podobné ponuky