>
SYTEV

SYTEV

Lipova 810/30, 02401, Kysucké Nové Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 50001248
mládež
práca s mládežou
projektový manažment
mentoring
neformálne vzdelávanie
klubovňa
tvorba projektov
vlastný projekt
mladežnicka politika
showyourtalent
dofe
dobrovoľníctvo
trnavská klubovňa
kysucké nové mesto
trnava
projekty
zmysluplnosť
informačné centrum mladých
sociálny rozvoj
erasmus+
európsky zbor solidarity
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Mimovládna organizácia sídliaca v Kysuckom Novom Meste, pracujúca na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Hlavným zameraním je každodenná práca s deťmi a mládežou na lokálnej úrovni v regióne Kysúc cez Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, YC|Mládežnícku klubovňu, Kysucké dobrovoľnícke centrum, Informačné centrum mladých, Európsky informačný bod pre mladých Eurodesk a Otvorené centrum DofE.

Vízia
Osobnostne a profesijne rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti predávať ďalšej mládeži, udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách a vytvárať mladé lokálne komunity.

Poslanie
Nájsť skryté talenty u mladých ľudí, aby sami vedeli smerovať svoju budúcnosť a rozvíjať sa v tom, čo ich baví a napĺňa. Našou činnosťou chceme vplývať na mladého človeka, formovaním jeho osobnosti, aby sa viac zaujímal o prostredie, v ktorom žije. Aby bol vnímavý voči okoliu a spoločnosti, aby sa nebál uskutočňovať zmenu.

Zámer
Občianske združenie pracujúce s mládežou so silnou regionálnou pôsobnosťou a stabilným personálnym zložením.

S
Sme slovenská organizácia pôsobiaca na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Y
Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 13 - 30 rokov, ktorým sa venujeme v rámci našej činnosti cez rôzne aktivity organizácie a jej platforiem.

T
Poskytujeme mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou možnosti na cestovanie (mobilitu), vzdelávanie sa, dobrovoľnícku službu a pracovné príležitosti cez rôzne európske a iné programy.

E
Jednou z našich hlavných činností je neformálne vzdelávanie mladých ľudí cez rôzne workshopy, diskusie, a semináre. Naši členovia sa neustále vzdelávajú na akreditovaných školeniach.

V
Šírime povedomie o zmysluplnosti dobrovoľníctva, rozvíjame a podporujeme dobrovoľnícke iniciatívy a aktivity v rámci regiónu Kysuce a Žilinského samosprávneho kraja.


Podobné ponuky