>
Príležitosť The Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative

The Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative

Neziskové organizácie, profesionáli, startupy, mladí profesionáli

Hľadáme podnikateľov, alebo sociálnych podnikateľov, vo veku 25-35 rokov, ktorí majú záujem zúčastniť sa profesionálneho výmenného programu financovaného Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov. Program zahŕňa virtuálny a osobný komponent (4-týždňová stáž v USA) a bude sa konať na jeseň 2024.

leadership
inovácie
vzdelávanie
štipendium
zodpovedné podnikanie
Typ vzdelávania
Študijná a štipendijná príležitosť
Uzávierka prihlášok
30. 1. 2024

Popis

Momentálne hľadáme podnikateľov, alebo sociálnych podnikateľov, vo veku 25-35 rokov, ktorí majú záujem zúčastniť sa profesionálneho výmenného programu financovaného Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov. Program sa bude konať na jeseň 2024 a cieľom je posilniť transatlantický dialóg medzi lídrami z podnikateľského prostredia z Európy a Spojených štátov.

The Young Transatlantic Innovation Leaders Fellowship Program (YTILI) ponúka príležitosť mladým európskym podnikateľom rozšíriť svoje kontakty, získať novú perspektívu, či nadviazať kontakt s americkým obchodným sektorom k výmene inovatívnych nápadov a osvedčených postupov. Program zahŕňa virtuálny a osobný komponent - štvortýždňové štipendium v Spojených štátoch a možnosť ďalších aktivít po návrate domov. Cieľom programu je posilniť transatlantický dialóg medzi lídrami z podnikateľského prostredia z Európy a Spojených štátov.

Každý vybraný štipendista YTILI:

  • sa zúčastní virtuálnych aktivít v oblasti riadenia a profesionálneho rozvoja 

  • bude mať priradenú 4-týždňovú stáž na plný úväzok v americkej organizácii zameranej na otázky súviciace s prácou štipendistu na Slovensku

  • získa osobnú znalosť o amerických obchodných inštitúciach a naviaže vzťahy s americkými partnermi. Zároveň obdrží komplexnú podporu počas programu. Cestovanie a ubytovanie sú hradené programom, rovnako ako základná zdravotná starostlivosť počas programu.

  • sa stane súčasťou prestížnej siete absolventov s prístupom k cenným informáciam a medzinárodnej siete podobne zmýšľajúcich profesionálov.


Podobné ponuky