>
Príležitosť The Future of Batteries

The Future of Batteries

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy, študentské projekty
  • limity dnešných batérií

  • ako sa vyvíjá výskum materiálov

  • superkapacitory

  • budúcnosť batérií

e-mobility
battery
sustainable future
r&d
electric vehicle
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

Popis

Ako už názov dielu napovedá tentoraz sa budeme venovať téme budúcnosti batérií. Mimo iné sa dozvieme tiež aké limity dnešné batérie v elektrických vozidlách majú, akými smermi sa môže vybrať výskum materiálov, ale aj to, čo sú kapacitory.

Pre viac informacií navštívte našu stránku www.thebatteryacademy.com, follownite nás na Insta @batteryacademy alebo sa prihláste na odber našich videí na https://www.youtube.com/channel/UCcJKRYhLocVOQMlMEoSXE1Q

O autorovi

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

Andrea je skúsenou docentkou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedie medzinárodný projekt NATO SPS „Vývoj nových katód pre stabilné a bezpečnejšie lítium-sírové batérie". Cieľom tohto projektu je preskúmať základnú chémiu sírových kompozitov a lítnych polysulfidov a vyvinúť nové funkčné elektródové materiály a architektúry pre vysokoenergetické, nízkonákladové Li-S batérie. Je spoluvynálezcom dvoch patentov EÚ na Li-S batérie. Pôsobí aj ako recenzentka pre viaceré medzinárodné časopisy a projekty ako H2020, Eureka či M-era.net. a je organizátorkou medzinárodnej konferencie NFA Nanomateriály: Fundamentals and Applications. Získala doktorát z analytickej chémie (2010) a habilitáciu z fyzikálnej chémie (2016) na Univerzite Komenského v Bratislave. Andrea spolupracuje so spoločnosťou InoBat pri výskume a vývoji batérií budúcej generácie a iných energetických systémov so zameraním na stabilný a bezpečný výkon. Jej výskumný záujem je zameraný na elektródové materiály pre lítium-iónové batérie, nanokompozity, ich prípravu a štúdium redoxných vlastností, štruktúrnych charakteristík, stability, bezpečnosti a environmentálnej kompatibility. Je autorkou 32 publikácií CC s citačným ohlasom 320 SCI citácií. Je laureátkou Ceny prezidenta SR Ivana Gašparoviča Študentská osobnosť Slovenska 2010 – Najlepšia študentka SR, laureátkou Ceny L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2018 Slovensko a Ceny IUPAC reprezentujúcej Platinu v r. periodickej tabuľky mladších chemikov.


Podobné ponuky