>

SWOT analýza alebo aké sú moje silné a slabé stránky

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, profesionáli, študentské projekty

Workshop je zameraný pre jednotlivcov, manažérov, obchodných zástupcov, zamestnancov v službách, zamestnancov v poradenských inštitúciách.

Profil absolventa
Absolvent workshopu získa teoretické a praktické vedomosti o SWOT analýze ako základnom strategickom nástroji na analýzu vonkajších a vnútorných nástrojov. Naučíte sa identifikovať  silné a slabé stránky a ako určiť príležitosti a hrozby.

Typ vzdelávania
Kurz
Autor
PhDr. Ernest Kováč, MBA

Popis

Obsah

  • Čo je SWOT analýza

  • Proces identifikácie silných a slabých stránok (vnútorné faktory)

  • Identifikácia príležitostí a hrozieb vonkajšieho prostredia (vonkajšie faktory)

  • Analýza podkladov, zdrojov, konkurenčné prostredie

  • Prípravu plánu opatrení na zvládanie rizík a príležitostí

  • Návrhy riešenia

O autorovi

PhDr. Ernest Kováč, MBA

Lektor pôsobí ako kouč, mentor, supervízor. Má bohaté skúsenosti s vedením tímu, ale aj s vedením jednotlivcov.


Podobné ponuky