>
Business & Management Consulting, s. r. o.

Business & Management Consulting, s. r. o.

Slowackého 5494/5A, 821 04, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 50762745
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

štitút vzdelávania a osobnostného rozvoja sa zaoberá ďalším vzdelávaním, kurzov, seminárov a workshopov. Ponúka akreditované kurzy.

Našim cieľom je:

  • Analýza požiadavky a navrhnutie čo najoptimálnejšieho riešenia pre vzdelávaciu aktivitu

  • Vzdelávanie všetkých vekových skupín

  • Organizácia odborných konferencií

  • Koučovanie

  • SWOT analýza

  • Projektové poradenstvo a jeho vypracovanie


Podobné ponuky