>
Príležitosť  Štipendiá na stredných školách v USA a UK

Štipendiá na stredných školách v USA a UK

Študenti strednej školy

Prihlás sa do programu Scholarships a získaj ročné či viacročné štipendium na jednej z viac než 130 top súkromných stredných škôl v zahraničí.

štipendium
študijný pobyt
scholarship
usa
UK
stredná škola
Typ vzdelávania
Študijná a štipendijná príležitosť
Uzávierka prihlášok
1. 11. 2022

Popis

LEAF v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC), Veľká Británia ponúka možnosť prihlásiť sa do programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

 Komu je program určený

Program je určený študentom gymnázií, osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií ako aj medzinárodných škôl na území SR. Študenti majú možnosť rozvíjať sa prostredníctvom prestížnych vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.

Partnerské organizácie a typy podprogramov:

1.    ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje vyše 75 prestížnych amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 23 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 5000 študentov. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov. V rámci programu je možnosť získať plné alebo čiastočné štipendium.

2.    Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka štipendium na štúdium na jednej zo šiestich súkromných internátnych škôl v USA: Emma Willard School, The Lawrenceville School, Milton Academy, Philips Academy Andover, The Taft School a  Westminster School.

Školu budeš navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončíš záverečnými skúškami. Ak budeš po skončení školy pokračovať v štúdiu na jednej z 95 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, môžeš získať finančnú podporu vo výške až 25 000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov.

Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom a ich počet je veľmi obmedzený. Odporúčame ti preto, aby si nevsadil všetko na jednu kartu a okrem tohto štipendia sa uchádzaj aj o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

3.    HMC – dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách.  Školy sú internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo dievčenských školách.

O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2022 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 30000 GBP (netto).

4.    HMC Reduced Fee Scheme – dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii, a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.


Podobné ponuky