>
Príležitosť SKILL IT for future teachers

SKILL IT for future teachers

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli

SKILL IT je bezplatný šesťtýždňový vzdelávací program pre študentov, ktorí chcú napredovať a získať zručnosti potrebné pre úspech v budúcnosti.        

Od 26. októbra do 30. novembra 2021 bude pre vybraných uchádzačov prebiehať séria interaktívnych workshopov zameraných na mäkké zručnosti.

Tento ročník bude zameraný pre študentov pedagogických odborov. Program sa bude konať online, týždenne v utorky a štvrtky od 16:50. Každý týždeň bude preberaná jedna z vybraných tém. Účastníci budú počas workshopov rozdelení do skupín, v ktorých budú spoločne diskutovať a plniť zadania na jednotlivé témy. Po absolvovaní získa každý účastník potvrdenie o absolvovaní.

Prihlasovanie je otvorené do nedele 17. 10. 2021!

vzdelávanie
soft skills
grow with google
pedagógovia
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum eventu
26. 10. 2021
Autor
Grow with Google

Popis

Pre koho je program určený?

  • študenti pedagogických odborov vysokých škôl denného/externého štúdia

  • čerství absolventi, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť maximálne 3 roky od ukončenia štúdia

  • uchádzači, ktorých vek je minimálne 18 rokov a viac

  • uchádzači, ktorí majú čas a chuť sa neformálne vzdelávať

  • uchádzači, ktorí chcú získať nové príležitosti pre ďalší rozvoj

  • uchádzači, pre ktorých je dôležitý osobnostný rozvoj

  • uchádzači, ktorí chcú nadobudnúť užitočné zručnosti pre svoju budúcnosť

  • uchádzači, ktorí chcú nadobudnuté zručnosti využívať pri rozvoji ďalších

  • uchádzači, ktorí sa snažia nájsť svoje silné stránky a pracovať na nich

  • uchádzači, ktorí chcú získať kontakty a networkovať 

O autorovi

Grow with Google

Podobné ponuky