>
Príležitosť Prečo a ako chrániť dizajn produktu a GUI

Prečo a ako chrániť dizajn produktu a GUI

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, startupy, študentské projekty

Z videa sa naučíš, ako ochrániť predmety svojho podnikania.

ochrana produktu
ako chranit dizajn
cvti sr
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Mária Pospíšilová

Popis

Poznáš možnosti ochrany predmetov svojho podnikania? V oblasti módy, bytového zariadenia, softvérových riešení a mnohých iných odvetviach možno ako nástroj na ochranu produktov, či grafického rozhrania využiť zapísaný dizajn. Aké sú podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete? Aké nástroje na ochranu dizajnu ešte existujú? Ako ochrániť svoje produkty a neporušovať svojou činnosťou práva iných podnikateľov? Všetky informácie sa dozvieš z videa.

Toto podujatie ti prináša Univerzitný technologický inkubátor STU InQb.
Facebook: https://www.facebook.com/univerzitnytechnologickyinkubatorstu
Instagram: https://www.instagram.com/inkubator_inqb/
Web: https://www.inqb.sk/

O autorovi

Mária Pospíšilová

Mária študovala na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde získala titul doktor umenia (ArtD.) v odbore Dizajn. V Centre vedecko-technických informácií SR na Oddelení ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pôsobí od roku 2014. Absolvovala akreditované vzdelávanie Úradu priemyselného vlastníctva SR zamerané na duševné vlastníctvo a v rámci pracovnej agendy sa venuje poskytovaniu konzultácií v oblasti ochrany a komercializácie (nielen) v oblasti dizajnu. Pracuje na úlohách s cieľom zvýšenia povedomia o transfere technológií, ktoré zahŕňajú prednáškovú a publikačnú činnosť, vypracovávanie odborných materiálov, a iné.


Podobné ponuky