>
Príležitosť Prax pre študentov strojníctva a designu

Prax pre študentov strojníctva a designu

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy

Sme vzdelávací projekt, ktorý prináša študentom technických odborov skvelú prax. V programe sa naučíte pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. 

Program MyMachine beží na Slovensku už 5 rokov. Do programu sa zapájajú deti zo základných škôl, študenti stredných odborných škôl a vysokoškoláci Strojníckej fakulty a Fakulty umení TUKE, FEIT Žilinskej univerzity, Strojníckej fakulty STU a od budúceho ročníka i Fakulta techniky TUZVO.

komunikácia
prezentácia
skills 21. storočia
tímová spolupráca
technické myslenie
popularizácia vedy
strojníctvo
dizajn
kreativita
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Karpatská nadácia

Popis

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. 

Koncept: po výbere jedného výherného vynálezu, študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu vymýšľajú k detskému vynálezu technické riešenie ako ho zostrojiť. Detské kresby tak menia na funkčné koncepty, ktoré spracujú do plánov, výkresov a modelov.

Prototyp: technické výkresy a rozpracované riešenia sú odovzdané do výroby študentom stredných odborných škôl technického zamerania.

Stredoškoláci a vysokoškoláci tak môžu pracovať na úžasnom projekte, kde využijú svoje znalosti (teóriu zo školy) na zostrojenie skutočného vynálezu. Tento rok pracujeme napríklad na helme na čistenie zubov, cestovnej rakete, zostrojili sme už i levitujúcu stoličku či boxujúcich robotov. Študenti UNIZA a ŠUPky pracujú na počítačových hrách.

O autorovi

Karpatská nadácia

Podobné ponuky