MyMachine Slovakia

MyMachine Slovakia

Letná 27, 040 01, Košice
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
rozvoj mládeže
prepojenie teórie s praxou
podpora technických odborov
vzdelávací program
láska k vede
tímová spolupráca
zručnosti 21. storočia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O iniciatíve

MyMachine je medzinárodný vzdelávací program, ktorý rozvíja tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady detí – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. 

Koncept: študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu menia detské kresby na funkčné koncepty, ktoré sú spracované do plánov, výkresov a modelov.

Prototyp: technické výkresy a rozpracované riešenia sú odovzdané do výroby študentom stredných odborných škôl technického zamerania.

Účastníci programu sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. 

Študenti vysokých škôl a univerzít získajú úžasnú praktickú skúsenosť, ktorá simuluje ich budúce zamestnanie (vrátane komunikácie so zákazníkom a dodávateľom a obmedzení vo forme rozpočtu a termínov). 

V programe kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.