>
Príležitosť No climare, No future

No climare, No future

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, neziskové organizácie

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA A MOŽNOSŤ ÍSŤ SA NEFORMÁLNE VZDELÁVAŤ

erasmus+ projekty
cestovanie
neformálne vzdelávanie
vzdelávanie
medzinárodné vzdelávanie
medzinárodné projekty
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Erasmus+ , SYTEV

Popis

Názov projektu: No climare, No future
Typ projektu: Mládežnícka výmena
Dátum: 16. - 23. 10. 2021
Téma projektu a krajina projektu: V Infopacku nižšie
Počet účastníkov: 5 účastníkov
Prihlásenie: https://forms.gle/3EXTzknsYDrKumRu9
Deadline na prihlásenie: 24. 09. 2021 do 00:00
Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: zdarma
Podmienka účasti:
- angličtina úroveň B1 - C1
- záujem o tému, záujem o spoznávanie nových kultúr
Po vybratí na projekt: podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2021 (ak už nie si členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://docs.google.com/presentation/d/1EALaOJCpuV4lm0vT7O2Y825dVsLI5TMnf5fDiXIx2AQ/mobilepresent#slide=id.p

O autorovi

Erasmus+ , SYTEV

Program Erasmus+ pre mládež (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou.

Program Európskej únie v oblastiach mládeže, Erasmus+, buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. Na základe úspechu programu za obdobie 2014 – 2020, program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzivnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.


Podobné ponuky