>
Príležitosť Neformálne vzdelávanie online cestou 2. časť

Neformálne vzdelávanie online cestou 2. časť

Verejné inštitúcie, neziskové organizácie, startupy, študentské projekty, učitelia, mladí profesionáli, študenti vysokej školy, študenti strednej školy
Dávid workshop opísal slovami: Pred viac než mesiacom sa školy zavreli a všetko formálne vzdelávanie prešlo do online sveta. Naučili sme sa robiť webináre, nahrávať edukačné videá, streamovať hodiny, shareovať obrazovku, robiť online spätnú väzbu, viesť hodiny nadiaľku...
neformálne vzdelávanie
Online média
online vysielanie
mentoring učiteľa
online učenie
tímová spolupráca
online tímová spolupráca
escape room
online
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
IUVENTA: Dávid Králik

Popis

Jednou z činností, ktorým som sa pred koronou venoval, boli workshopy, kde sme spolu s ÚŽAStníkmi bádali, ktoré prvky neformálneho vzdelávania možno preniesť do vzdelávania formálneho. Dnes by som rád, slovami scifi, zaradil spätný chod (aj keď vlastne neviem, čo to napríklad pre Einsteina znamená ;o) a preniesol moje pozorovania a skúsenosti z online formálneho vzdelávania do vzdelávania neformálneho. Počas workshopu spoločne preskúmame rôznorodé aktivity neformálneho vzdelávania a spoločne budeme hľadať cesty, ako tieto pôvodne offline aktivity, ktoré ste ako pracovníci s mládežou robili naživo, môžete teraz robiť online. V 1. časti workshopu uvidíte napríklad zaujímavú aktivitu na zoznamovanie sa v novej skupine alebo príklad tímovej práce cez online nástroj. V 2. časti vás čaká riešenie „escape room“ v online priestore.

O autorovi

IUVENTA: Dávid Králik
Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky a tiež spoluautor druhej. Momentálne pracuje v SZŠ Felix ako učiteľ a tiež v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…). V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je.

Podobné ponuky