>
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Karloveská 64, 842 58, Bratislava
Verejný sektor
mládežnícka politika
mládež
práca s mládežou
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Čo je IUVENTA? Príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny. Plní úlohy vyplývajúce zo základných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži. Koordinuje a realizuje aktivity na podpor

Podobné ponuky