>
Príležitosť MIRROR - Start the change

MIRROR - Start the change

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli

Mládežnícka výmena pod programom Erasmus+

erasmus+ projekty
neformálne vzdelávanie
cestovanie
Typ vzdelávania
Kurz

Popis

Radi by sme sa zamerali na environmentálne otázky a na neudžateľné ľudské správanie. Účastníkov chceme motivovať, aby zmenili svoj postoj počas ich každodenného života a zamyslieť sa nad tým, že aj ich deti budú žiť na tejto Zeme.

Projekt sa uskutoťní od 02/02 do 12/08/2021 v maďarskom meste Tésenfa.

Viac info v linku:
https://www.facebook.com/SYTEV/posts/2962788514048988


Podobné ponuky