>
Príležitosť Konferencia Participácia 2.0 reloaded

Konferencia Participácia 2.0 reloaded

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva všetkých priaznivcov participácie na otváraciu odbornú konferenciu národného projektu Participácia 2.

participácia
verejná politika
štátna správa
samospráva
mimovládne neziskové organizácie
vysoké školy
služby vo verejnom záujme
otvorené vládnutie
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
16. 3. 2022 o 09:00 (CET)

Popis

PARTICIPÁCIA 2.0 reloaded – REGISTRÁCIA OTVORENÁ!

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva všetkých priaznivcov participácie na otváraciu odbornú konferenciu národného projektu Participácia 2. Konferencia sa uskutoční online cez platformu Zoom.

Vstupujeme do ďalšieho levelu zapájania občanov do správy vecí verejných a budeme radi, ak budete pri tom. Konferencia vám poskytne základné informácie o projekte a zviditeľní možnosti ako sa do projektu môžete zapojiť.

• Prečo realizujeme národný projekt Participácia 2?

• Čo je jeho obsahom?

• Aké sú jeho ciele a čo aj v spolupráci s vami chceme dosiahnuť?

• Aký bude jeho prínos pre zapájanie občanov?

Program konferencie 16. 3. 2022:

09:00 – 09:20 Otvorenie konferencie

09:20 – 10:20 Participácia a ústredné orgány štátnej správy

  • Východiská, bariéry, sprevádzanie zamestnancov pri riadení participatívnych procesov, legislatíva a participácia

10:20 – 11:00 Participácia a regionálna územná samospráva

  • Ako podporíme budovanie kapacít pre participáciu – koordinátori participácie a optimalizácia participatívnych procesov na úradoch samosprávnych krajov

11:15 – 12:00 Informovanie, vzájomné učenie a participácia

  • Ako učiť participáciu na vysokých školách?

  • Čo priniesla Charta participatívneho rozpočtovania?

  • Aká bude ponuka podujatí a workshopov pre vás?

13:00 – 14:00 Účasť mimovládnych neziskových organizácií (MNO) na tvorbe a implementácii politík

  • Sieťovanie MNO a sektorové rady MNO

  • MNO a služby vo verejnom záujme

14.00 – 15:00 Nové témy a analytické expedície

  • Inkubátor Iniciatívny pre otvorené vládnutie

  • Analýza: Dôvera – verejnosť – inštitúcie

15:00 Záver konferencie

Počas celého dňa bude konferencia otvorená vašim otázkam, pripomienkam a poznámkam - všetky bloky budú obsahovať formát otázok a odpovedí. Odbornú konferenciu otvorí splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

REGISTRUJTE SA TU:

https://forms.gle/cRFrzW6pDpHaEumT9

Viac informácií nájdete na našom Facebooku Participácia - ÚSV ROS alebo na našom webe https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=participacia-2-0-reloaded-registracia-otvorena


Podobné ponuky