>
Príležitosť Ideas Ark - 2nd edition

Ideas Ark - 2nd edition

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, študentské projekty

Typ projektu: Tréningový kurz

erasmus+ projekty
erasmus
vzdelávanie
neformálne vzdelávanie
cestovanie
zábava
medzinárodné vzdelávanie
medzinárodné projekty
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Erasmus+ , SYTEV

Popis

Dátum: 20. 02. - 01. 03. 2022

Téma projektu: "V infopacku nižšie

Počet účastníkov: 2 účastníci, 18+ roční

Prihlásenie: https://t.ly/kmYP

Deadline na prihlásenie: 12. 01. do 24:00 !!!

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.

Účasť na projekte: zdarma

Podmienky účasti:

angličtina úroveň B2 - C1, záujem o tému, skúsenosť s prácou s mládežou ako animátor, dobrovoľník, ... záujem o spoznávanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2022 (ak už nie si členom) záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://sites.google.com/view/ideas-ark-2nd-edition/home

O autorovi

Erasmus+ , SYTEV

Program Erasmus+ pre mládež (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou.

Program Európskej únie v oblastiach mládeže, Erasmus+, buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. Na základe úspechu programu za obdobie 2014 – 2020, program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzivnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.


Podobné ponuky