>
Príležitosť GROWNi Talks: Plagiátorstvo, cheating a duševné vlastníctvo 🧐

GROWNi Talks: Plagiátorstvo, cheating a duševné vlastníctvo 🧐

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy, študentské projekty

Odpisovať alebo neodpisovať? To je otázka. 🤔 A ako sme za posledné obdobie zistili, kladú si ju nielen dnešní študenti. Poďme sa teda na tému plagiátorstva, cheatingu a duševného vlastníctva pozrieť bližšie 🔍 a to s človekom najpovolanejším, učiteľom Petrom Hadvabom.

plagiátorstvo
morálne hodnoty
duševné vlastníctvo
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
GROWNi

Popis

Peter sa len nedávno zmenil zo študenta na pedagóga. Celú problematiku "odpisovania" či "našepkávania" dokáže teda vidieť z oboch strán.

Ako to vnímal ako študent a ako sa na to pozerá dnes ako pedagóg? Čo bolo najťažšie? Ako to bolo s odpisovaním na New York University v Abu Dhabi v medzinárodnom prostredí? A existuje niečo ako duševné vlastníctvo? Odpisuje ešte aj dnes? S Petrom sa aj o vážnych témach dá baviť s nadhľadom a vtipom. 😊

Peter Hadvab je učiteľ na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Bývalý študent toho istého gymnázia a absolvent internshipu v Nadácii zastavme korupciu, kde sa ocitol vďaka LEAF Slovak Professionals Abroad Programu. Je tiež absolventom New York University Abu Dhabi.

Hosť
Peter Hadvab

Moderátor
Miro Kocúr

O autorovi

GROWNi

Našou víziou je vytvoriť online priestor zameraný na rast, do ktorého sa budú môcť zapojiť mladí ľudia z celého Slovenska

Našim cieľom je rozvíjať jednotlivcov nielen po osobnostnej ale i kariérnej a morálnej stránke vďaka online aktivitám postaveným na hodnotách organizácie

GROWNi je online rozvojová platforma, kde prepájame jednotlivcov nielen medzi sebou ale aj so zaujímavými lektormi z rôznych vzdelávacích org., inšpiratívnymi mentormi a taktiež súkromným, verejným i neziskovým sektorom. Ponúkame teda široké spektrum rozvojových príležitostí, ktoré sa snažíme mladým ľudom poskytnúť skrz 4 základné moduly, ktoré sa na platforme nachádzajú.


Podobné ponuky