>
Príležitosť FLEX Program

FLEX Program

Študenti strednej školy

Future Leaders Exchange, alebo FLEX, poskytuje študentom možnosť žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Program je plne financovaný Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov.

štipendium
štúdium v zahraničí
študijný pobyt
stredoškoláci
Typ vzdelávania
Študijná a štipendijná príležitosť
Uzávierka prihlášok
28. 9. 2023

Popis

Future Leaders Exchange program, alebo FLEX, je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý je plne hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a riadený Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA). Za viac ako štvrťročie fungovania poskytol FLEX štipendiá viac ako 28 000 stredoškolákom, ktorí vďaka nemu mali možnosť žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole.

FLEX štipendium poskytuje:

 • Spiatočnú letenku (vrátane cesty z miesta bydliska na letisko)

 • Mesačné štipendium určené na účasť na spoločenských aktivitách a nákup základných osobných potrieb (napr. hygienické potreby)

 • Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine na dobu jedného školského roka

 • Štúdium na americkej strednej škole

 • Prípravné školenie pred odjazdom do USA a po návrate na Slovensko

 • Programové aktivity v mieste pobytu v USA 

 • Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a starostlivosť spojenú s už existujúcim chronickým ochorením)

  Oprávnený žiadateľ musí:

  • Splniť vekové kritérium

   • Oprávnení uchádzači na FLEX Program 2024-25 sú narodení medzi 15.7.2006 - 15.7.2009

  • mať dobrý akademický priemer

  • ovládať angličtinu na komunikatívnej úrovni

  • splniť požiadavky na vízovú spôsobilosť v USA (za posledných 5 rokov strávil v USA menej ako 90 dní)

  • mať slovenské občianstvo

  • v čase podania prihlášky navštevovať 1. alebo 2. ročník strednej školy alebo ekvivalent (vrátane 3.ročníka v príp. 5-ročných bilingválnych gymnázií)


Podobné ponuky