>
Príležitosť Erasmus+ mládežnícka výmena "Play like a scientist"

Erasmus+ mládežnícka výmena "Play like a scientist"

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, neziskové organizácie

Ponúkame nový projekt - vycestuj s nami aj počas školského roka!

erasmus+ projekty
erasmus
medzinárodné vzdelávanie
medzinárodné projekty
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum eventu
15. 9. 2021
Autor
Erasmus+

Popis

Dátum: 04. 10. - 11. 10. 2021
Téma projektu: V Infopacku nižšie
Počet účastníkov: 5 + 1 účastníci


Prihlásenie: https://forms.gle/3EXTzknsYDrKumRu9
Deadline na prihlásenie: 15. 09. 2021 do 00:00
Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: zdarma


Podmienka účasti:
- angličtina úroveň B1
- záujem o tému, záujem o spoznávanie nových kultúr

Po vybratí na projekt: podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2021 (ak už nie si členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack:

https://drive.google.com/file/d/1eLphEEWQEdhMO1xvk8PYYgDi3wQXST0F/view?fbclid=IwAR2QzUcKnVEkmZlwCcsUZV_lO4h0cB3_-AhPnQmeU5CYlGVcLNiUF7ACDcM

O autorovi

Erasmus+

Program Erasmus+ pre mládež (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou.

Program Európskej únie v oblastiach mládeže, Erasmus+, buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. Na základe úspechu programu za obdobie 2014 – 2020, program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzivnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.


Podobné ponuky