>
Príležitosť Erasmus+ mládežnícka výmena "BIODIVERCITY"

Erasmus+ mládežnícka výmena "BIODIVERCITY"

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, neziskové organizácie

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA A MOŽNOSŤ ÍSŤ SA NEFORMÁLNE VZDELÁVAŤ

erasmus+ projekty
erasmus
vzdelávanie
medzinárodné vzdelávanie
medzinárodné projekty
cestovanie
neformálne vzdelávanie
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum eventu
15. 9. 2021
Autor
Erasmus+

Popis

Názov projektu: BiodiverCity

Typ projektu: Mládežnícka výmena

Dátum: 20. - 27. 10. 2021

Téma projektu a krajina projektu: V Infopacku nižšie

Počet účastníkov: 7 účastníkov

Prihlásenie: https://forms.gle/3EXTzknsYDrKumRu9

Deadline na prihlásenie: 15. 09. 2021 do 00:00

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.

Účasť na projekte: zdarma

Podmienka účasti:

- angličtina úroveň B2 - C1

- záujem o tému, záujem o spoznávanie nových kultúr

Po vybratí na projekt: podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2021 (ak už nie si členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack:

https://drive.google.com/file/d/1raZvXVoJOWHheUkaUJFjgLs6M1YacWlA/view?fbclid=IwAR2mb4Cl8d6m5ruq0gD5LfCUFLQ-33nMzEnCcasCJW1s7x3JCw9bm4g18ao

O autorovi

Erasmus+

Program Erasmus+ pre mládež (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou.

Program Európskej únie v oblastiach mládeže, Erasmus+, buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. Na základe úspechu programu za obdobie 2014 – 2020, program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzivnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.


Podobné ponuky