>
Príležitosť Eco superhero

Eco superhero

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli

Projekt pod programom Vyšehradský fond

vyšehrad
neformálne vzdelávanie
ekológia
Typ vzdelávania
Kurz

Popis

Vzdelávanie už v mladom veku je veľmi dôležité pre správne fungovanie vývoj mladých ľudí. Už od malička máme možnosť vštepiť deťom správne ekologické správanie, čo má v budúcnosti obrovský vplyv na vzťahy s ľuďmi a prírodou. Ako to však urobiť? Ekologicky zmýšľajúci dospelí si uvedomujú, že iba rozsiahla zmena našej mentality, návykov, postoja a spôsobu správania môže pomôcť v rozsiahlej ochrane životného prostredia, počnúc jednotlivcom a končiac celou spoločnosťou. 
Vyšehradský projekt "ECO SUPERHERO" je určený pre učiteľov pracujúcich v materskej škôlke, či mladých ľudí, ktorý v nejakom zmysle pracujú alebo starajú sa o mladistvých vo veku do 8 rokov.

Projekt sa uskutoční od 09/09 do 14/09/2021 v poľskom meste Lodz.

Viac info o projekte:
https://drive.google.com/file/d/1LC-LpM7mlmn2edTZqN6D37bzm6bjr5-h/view?usp=sharing


Podobné ponuky