>

Be SmART

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli

Tréningový kurz pod programom Erasmus+

erasmus+ projekty
training
umenie
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Erasmus+

Popis

V rámci projektu vám naši partneri zvýšia povedomie multi-nteligencii a postavia mladého človeka do situácií, kde bude potrebné prispôsobiť metódy a spôsoby práce svojim potrebám. Po dostaní sa do povedomia o svojich vlastných silných a slabých stránkach budú zorganizované aktivity, ktorých úlohou bude posilniť vaše"slabšie inteligencie" a podporovať rozvoj vašich "silných inteligencií".
Tréningový kurz "Be SmART!" je školenie pre pracovníkov s mládežou, ktorý sa zameriavajú na rozvoj a posilnenie vizuálnych - priestorových inteligencií- pomocou 5 techník a metód z umenia (kresba, maľba, koláž, architektúra a sochárstvo) pre mladých ľudí, s ktorými pracujú alebo sa s nimi stretavajú.

Projekt sa uskutoční od 20/08/2021 do 25/08/2021 v slovinskom meste Prvine.

Viac info o projekte:
https://drive.google.com/file/d/1qbQQ_zRFT3BRhTD6o2xVGGWcxm0KFIgM/view?usp=sharing

O autorovi

Erasmus+

Podobné ponuky