>
Príležitosť Ako chrániť softvér?

Ako chrániť softvér?

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, startupy, študentské projekty

Ak tvoje podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak si tvorcom takýchto obsahov pre iných – si cieľovou skupinou tohto kurzu.

ako chranit softver
ochrana softveru
vzdelávanie
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Jaroslav Noskovič

Popis

Ak tvoje podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak si tvorcom takýchto obsahov pre iných – si cieľovou skupinou tohto kurzu.

Dozvieš sa napríklad, ako je možné chrániť a komercializovať IT produkty, aké práva a povinnosti sa viažu k objednávateľovi a tvorcovi softvéru, či ako pristúpiť k tvorbe softvéru s využitím open source základu. V neposlednom rade ti Jaroslav Noskovič poradí, na čo si dávať pozor, aby si svojim podnikaním neporušoval existujúce práva iných subjektov k IT produktom.

Toto podujatie ti prináša Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb).
Facebook: https://www.facebook.com/univerzitnytechnologickyinkubatorstu
Instagram: https://www.instagram.com/inkubator_inqb/
Web: https://www.inqb.sk/

O autorovi

Jaroslav Noskovič

Jaroslav pôsobí ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v CVTI SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. Venuje sa tiež problematike ochrany duševného vlastníctva – najmä poradenstvu v oblasti patentovej ochrany, ochrany softvérov, označení, dizajnov a ďalších predmetov priemyselného vlastníctva.


Podobné ponuky