Ako chrániť softvér?

Ako chrániť softvér?

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, startupy, študentské projekty
Jaroslav Noskovič
Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb) Profil organizácie

Ak tvoje podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak si tvorcom takýchto obsahov pre iných – si cieľovou skupinou tohto kurzu.

ako chranit softver
ochrana softveru
vzdelávanie

Popis

Ak tvoje podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak si tvorcom takýchto obsahov pre iných – si cieľovou skupinou tohto kurzu.

Dozvieš sa napríklad, ako je možné chrániť a komercializovať IT produkty, aké práva a povinnosti sa viažu k objednávateľovi a tvorcovi softvéru, či ako pristúpiť k tvorbe softvéru s využitím open source základu. V neposlednom rade ti Jaroslav Noskovič poradí, na čo si dávať pozor, aby si svojim podnikaním neporušoval existujúce práva iných subjektov k IT produktom.

Toto podujatie ti prináša Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb).
Facebook: https://www.facebook.com/univerzitnytechnologickyinkubatorstu
Instagram: https://www.instagram.com/inkubator_inqb/
Web: https://www.inqb.sk/

O autorovi

Jaroslav Noskovič

Jaroslav pôsobí ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v CVTI SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. Venuje sa tiež problematike ochrany duševného vlastníctva – najmä poradenstvu v oblasti patentovej ochrany, ochrany softvérov, označení, dizajnov a ďalších predmetov priemyselného vlastníctva.