GROWps: Budovania spolupráce so súkromným sektorom pre neziskové organizácie s Petrom Solárom

GROWps: Budovania spolupráce so súkromným sektorom pre neziskové organizácie s Petrom Solárom

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy

Chceš rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom v neziskovej organizácii? Vytvor si počas pravidelných stretnutí stratégiu s pomocou Petra Solára, expertom na spolupráce so súkromným sektorom z Population Services International, Washington, DC. Na GROWNi GROWps sa budeš môcť inšpirovať od ďalších projektov, pomáhať si navzájom a napasovať si partnerhip stratégiu na to, čo najviac sedí tvojmu projektu, iniciatíve či organizáci. Prvý call nás čaká už 7. 10. o 18:00! Tak neváhaj a klikni na "CHCEM SA PRIHLÁSIŤ"

partnerstvo
neziskové organizácie
medzisektorová spolupráca
stratégia
strategické plánovanie

Popis

Pridaj sa do našej pracovnej skupiny a zisti ako budovať spoluprácu so súkromným sektorom a nauč sa viac o tom ako:

 • Kreatívne uvažovať nad možnosťami a formou spolupráce s privátnym sektorom

 • Identifikovať strategicky dôležitých partnerov

 • Artikulovať potreby, ciele a prieniky spolupráce

 • Vypracovať outreach a engagement plán

 • Vyhovotoviť hodnotový návrh a prezentáciu

 • Nastaviť očakávania spolupráce a naplánovať patričné aktivity

 • Riadiť sa relevantnými ukazovateľmi a proaktívne premýšľať o možnostiach prehĺbenia spolupráce

 • Implementovať dlhodobú stratégiu založenú na overených postupoch a princípoch spolupráce

Kontinuita: Stretávame na 2 hodiny online 1-krát za mesiac po dobu 5 až 6 mesiacov. 

Deadline na prihlásenie: 30. 9. 2021 o 18:00

Prvé stretnutie: 7. 10. 2021 o 18:00

Túto pracovnú skupinu otvárame prvýkrát, takže aj ty môžeš byť jedným z prvých účastníkov, ktorí v rámci GROWps otvoria tému spolupráca so súkromným sektorom pre neziskové organizácie. Účastníci prechádzajú prísnym výberovým procesom a keď sa ti podarí do skupiny dostať, môžeš sa tešiť na stretnutia s takýmto skvelým obsahom stretnutí:

 1. Definovanie potrieb, cieľov a zámerov spolupráce

V úvodnej sekcii sa budeme rozprávať o koncepte CSR a širších možnostiach spolupráce so súkromným sektorom. Účastníci sa podelia o svoje skúsenosti, víziu a konkrétne problémy, ktoré sa snažia v spolupráci so súkromným sektorom riešiť. Následne sa budeme snažiť zadefinovať ich potreby, ciele, kompetencie a možné prieniky spolupráce. Hlavnou úlohou bude vypracovať jednoduchý needs assessment - analýzu konkrétnych potrieb, ktoré môže spolupráca s privátnym sektorom naplniť. 

 1. Výber perspektívnych partnerov a nastavenie outreach stratégie

V nasledujúcej sekcii budeme budovať na postrehoch z predošlej diskusie a pokúsime sa definovať kategórie partnerov podľa hodnoty, ktorú môžu vniesť do spolupráce. Budeme sa sústrediť na konkrétne odvetvia a značky, ktoré účastníci na základe ich potrieb a cieľov identifikovali ako vhodné pre spoluprácu. Perspektívnym partnerom priradíme adekvátny stupeň strategickej priority podľa parametrov ako finančné možnosti, zlúčivosť cieľov a hodnôt, či prístup k rozhodovateľom. Podľa stupňa priority nastavíme primeraný plán pre outreach a kultiváciu jednotlivých skupín partnerov.

 1. Budovanie hodnotového návrhu a prezentácie (partnership pitch)

Našou ďalšou témou bude budovanie hodnotového návrhu a efektívnej prezentácie. Budeme sa venovať konkrétnym prvkom hodnotového návrhu a diskutovať o tom, čoho sa držať pri prezentácii, diskusii, či jednaní s perspektívnym partnerom. Budeme sa zhovárať o tom s akým mindsetom máme k jednaniam pristupovať a ako rámcovať možnosť spolupráce ako investíciu, ktorá ma potenciál naplniť ciele jednotlivých organizácií a zároveň významne prispieť k firemným cieľom partnerov. Povieme si aj o nastavení vzájomných očakávaní, voľbe vhodného naratívu a dôležitosti výzvy k akcii.

 1. Rozbehnutie spolupráce a budovanie dlhodobého vzťahu

Ako rozbehnúť efektívnu spoluprácu a aké aktivity zvoliť na upevnenie vzťahu a aktiváciu nových príležitostí? O tomto sa budeme rozprávať pri našom štvrtom stretnutí.  Budeme sa venovať dôležitosti reportingu, storytellingu, a aktivitám zameraným na ciele a potreby klienta. Budeme sa takisto rozprávať o budovaní dlhodobého a zmysluplného vzťahu založeného na vzájomnej dôvere ako aj o zásadách a princípoch, ktorých by sme sa počas priebehu spolupráce mali pridržiavať.

 1. Hodnotenie spoločných aktivít a prehĺbenie spolupráce + wrap up

Naše posledné stretnutie bude o možnostiach prehĺbenia spolupráce a budovaní na našich úspechoch. Budeme diskutovať o meraní efektivity spolupráce a o ukazovateľoch, ktoré nám môžu naznačiť či má naša aktuálna spolupráca dlhodobý potenciál. Pozrieme sa na príklady kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov, ktoré môžu byť vhodnými pre jednotlivé organizácie, a budeme debatovať o tom ako nám tieto indikátory môžu dopomôcť k úspechu. Zároveň si zhrnieme hlavné body, ktorým sme sa počas uplynulých týždňov venovali a porozprávame sa o tom, ako by chceli jednotliví účastníci získané postrehy a postupy využiť, prípadne čo by sa ešte radi v budúcnosti dozvedeli.

Viac o pracovnej skupine - GROWNi GROWps:

Knowledge sharing: Skupina funguje na princípe knowledge sharingu. To znamená, že je malá, je v nej veľa priestoru na networking aj výmenu informácii. Účastníci sú vyberaný tak, aby boli dostatočne rozdielni, vďaka čomu sa môžu navzájom od seba učiť a maximalizovať rozvojový charakter skupiny. Nezáleží na tom, či si študent, profesionál, či firma v ktorej pracuješ je malá alebo veľká. Možno máš sa len zaujímaš o budovanie komunít. Skupina je divezritná a hravo zapadneš.

GROWps - GROWNi pracovné skupiny fungujú zadarmo a s cieľom prepojiť uzavretú skupinu špecialistov a nadšencov okolo konkrétnej témy - pravidelne a na dlhšie obdobie tak, aby mohlo dôjsť k skutočnému spoznaniu sa, výmene skúsenosti a znalostí, riešeniu reálnych problémov a napredovaniu. Skupina je vedená skúseným ambasádorom, ale vyžaduje sa vždy interaktivita, trochu prípravy, iniciatíva a ochota zdieľať.

Ambasádori: Každá skupina je vedená odborníkom z danej oblasti, ktorý pôsobí ako facilitátor. Prináša svoje jedinečné skúsenosti a udáva rámec problematike. Zároveň zodpovedá za chod skupiny a zapájanie sa členov. Sú to najmä zaujímaví odborníci zo zahraničia, ktorí vedia priniesť pohľad zvonku.

Princípy GROWps:

Zapájame sa všetci: Vedľajším efektom pracovných skupín je aj komunita. Naučíš sa teda novým veciam a k tomu spoznáš nových inšpiratívnych ľudí, od ktorých sa môžeš učiť, a ktorí sa môžu učiť od teba.

Kamery sú podľa možnosti zapnuté: Prosíme účastníkov, aby mali zapnuté kamery, teda sa u nás nebudeš rozprávať so šedými štvorčekami (aj keď samozrejme nie každý má technické vymoženosti, ktoré by dovolovali zapnutie kamery, čo plne rešpektujeme).

Plne sa sústredíme: Snažíme sa, aby účastníci mohli venovať maximum svojej pozornosti stretnutiu. Preto aj dopredu plánujeme a komunikujeme stretnutia.

Tvoríme komunitu: Nie je to len o budovaní vedomostí, ale aj o tebe, o jednotlivcovi v skupine ľudí, ktorá sa snaží napredovať vpred. V skupine môžeš slobodne prichádzať s nápadmi, navrhovať témy a komunikovať s ľuďmi. 

Aktívne sa počúvame: Okrem toho, že získaš nové vedomosti, nápady, rady a zaujímavý network ľudí ako si ty, zlepšíš sa aj v počúvaní druhých. V tomto skille je málo expertov a preto aj táto skupina ti pomôže zlepšiť sa.O ambasádorovi/ke

Peter Solár

Peter vyrastal v Košiciach a vyštudoval medzinárodné vzťahy na Kalifornskej Univerzite v Santa Barbare. Po štúdiu začal pracovať v NGO sektore, kde sa aktívne venuje rozvoju spolupráce s privátnym sektorom a napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Peter prináša 10 rokov skúseností budovania vzťahov so spoločnosťami ako Pfizer, Bayer, Microsoft, či Philips. Momentálne pracuje v tejto oblasti pre Population Services International, organizáciu so zameraním na medzinárodné zdravotníctvo so sídlom vo Washingtone DC, a študuje udržateľný rozvoj na University of Sussex. Peter momentálne žije v Seattli a so Slovenskom udržiava kontakt aj cez platformu GROWNi, kde sa aktívne sa venuje mentoringu.