Príležitosť Ako vybudovať etickú organizáciu

Ako vybudovať etickú organizáciu

Mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie, študentské projekty, verejné inštitúcie, startupy

Chcel/a by si zistiť ako vie neetické správanie ovplyvniť organizáciu? Rozmýšľaš nad tým, ako sa mu vyhnúť? Pýtaš sa sám / sama seba či je neetické správanie problém systému, prostredia, alebo charakteru?

Prihlás sa do tejto pracovnej skupiny a nauč sa ako na organizačnú etiku! Vďaka pracovnej skupine, ktorú vedie Veronika Luptáková, získaš vedomosti o konkrétnych oblastiach aplikovanej etiky. Neskôr môžeš vedomosti, ktoré získaš diskusiou v skupine, využiť vo vlastnom projekte, firme či organizácii.

charakternosť
etika
čestnosť
budovanie organizácií
Typ vzdelávania
Skupina
Dátum uzatvorenia prihlášok
10. okt 2022
Ambasádor/ka
Veronika Luptáková

Popis

Témy, o ktorých budeme diskutovať:

·       Mali by sme k etike v organizáciách pristupovať z pohľadu dizajnu („treating ethics as a design problem“)?

·       Je neetické správanie v organizáciách problém systému, prostredia, alebo charakteru?

·       Ako môžu mentálne skratky a skreslenia ("biases") ovplyvňovať naše morálne úsudky a správanie?

·       Ako sa môžeme inšpirovať behaviorálnou vedou pri hľadaní efektívnych riešení na etické problémy?

·      Budeme diskutovať aj o konkrétnych oblastiach aplikovanej etiky ako napríklad problematika diverzity a inklúzie, či dizajn umelej inteligencie a algoritmov (podľa záujmu účastníkov)

Kontinuita: Stretávame na 2 hodiny online 1-krát za mesiac po dobu 5 až 6 mesiacov. 

Deadline na prihlásenie: 10. 10. 2022

Prvé stretnutie: 25.10.2022 o 18:00

Túto pracovnú skupinu otvárame prvýkrát, takže aj ty môžeš byť jedným z prvých účastníkov, ktorí v rámci GROWps otvoria tému service designu a služieb. Účastníci prechádzajú výberovým procesom a keď sa ti podarí do skupiny dostať, môžeš sa tešiť na stretnutia s dynamickými témami, ktoré pokryjú ako vyššie uvedené témy, tak aj témy, ktoré zaujímajú teba a ostatných účastníkov.

Viac o pracovnej skupine - GROWNi GROWps:

GROWps - GROWNi pracovné skupiny fungujú zadarmo a s cieľom prepojiť uzavretú skupinu špecialistov a nadšencov okolo konkrétnej témy - pravidelne a na dlhšie obdobie tak, aby mohlo dôjsť k skutočnému spoznaniu sa, výmene skúsenosti a znalostí, riešeniu reálnych problémov a napredovaniu. Skupina je vedená skúseným ambasádorom, ale vyžaduje sa vždy interaktivita, trochu prípravy, iniciatíva a ochota zdieľať.

Ambasádori: Každá skupina je vedená odborníkom z danej oblasti, ktorý pôsobí ako facilitátor. Prináša svoje jedinečné skúsenosti a udáva rámec problematike. Zároveň zodpovedá za chod skupiny a zapájanie sa členov. Sú to najmä zaujímaví odborníci zo zahraničia, ktorí vedia priniesť pohľad zvonku.

Princípy GROWps:

Knowledge sharing: Skupina funguje na princípe knowledge sharingu. To znamená, že je malá, je v nej veľa priestoru na networking aj výmenu informácii. Účastníci sú vyberaný tak, aby boli dostatočne rozdielni, vďaka čomu sa môžu navzájom od seba učiť a maximalizovať rozvojový charakter skupiny. Nezáleží na tom, či si študent, profesionál, či firma v ktorej pracuješ je malá alebo veľká. Možno máš sa len zaujímaš o budovanie komunít. Skupina je diverzná a hravo zapadneš.

Zapájame sa všetci: Vedľajším efektom pracovných skupín je aj komunita. Naučíš sa teda novým veciam a k tomu spoznáš nových inšpiratívnych ľudí, od ktorých sa môžeš učiť, a ktorí sa môžu učiť od teba.

Kamery sú podľa možnosti zapnuté: Prosíme účastníkov, aby mali zapnuté kamery, teda sa u nás nebudeš rozprávať so šedými štvorčekmi (aj keď samozrejme nie každý má technické vymoženosti, ktoré by dovoľovali zapnutie kamery, čo plne rešpektujeme).

Plne sa sústredíme: Snažíme sa, aby účastníci mohli venovať maximum svojej pozornosti stretnutiu. Preto aj dopredu plánujeme a komunikujeme stretnutia.

Tvoríme komunitu: Nie je to len o budovaní vedomostí, ale aj o tebe, o jednotlivcovi v skupine ľudí, ktorá sa snaží napredovať vpred. V skupine môžeš slobodne prichádzať s nápadmi, navrhovať témy a komunikovať s ľuďmi. 

Aktívne sa počúvame: Okrem toho, že získaš nové vedomosti, nápady, rady a zaujímavý network ľudí ako si ty, zlepšíš sa aj v počúvaní druhých. V tomto skille je málo expertov a preto aj táto skupina ti pomôže zlepšiť sa.

O ambasádorovi/ke

Veronika Luptáková

Veronika pracuje ako špecialistka na behaviorálnu vedu pre poradenskú firmu Principia Advisory, ktorá pomáha klientom zlepšiť ich organizačnú etiku. Zároveň v rámci svojho doktorátu na LSE skúma, ako ľudia pristupujú k morálnej nekonzistentnosti.

Veronika má pomerne pestrú mozaiku pracovných a študijných skúsenosti, ktorá sa recruitérom nevysvetľuje práve najľahšie: Pracovala ako konzultantka pre McKinsey & Company, ako programová manažérka pre eBay a ako poradkyňa pre britský Behavioural Insights Team, tiež známy ako „Nudge unit“.

Vyštudovala právo na Karlovej univerzite, ekonómiu na VŠE v Prahe, teológiu na Oxforde a behaviorálnu vedu na LSE. Otázka, ktorá ju celý čas sprevádza a ktorá spája tieto rôznorodé skúsenosti je "Ako je možné dosiahnuť zmenu v ľudskom správaní, či už na osobnej, komunitnej alebo spoločenskej úrovni."

Veronika žila z pracovných a študijných dôvodov v Česku, vo Švajčiarsku, vo Veľkej Británii, v USA, v Singapúre či v Austrálii. No aj napriek svojej vášni pre cestovanie si momentálne užíva malomestský život v Banskej Bystrici.