Special Episode with Maroš Šefčovič and Marián Smik

Special Episode with Maroš Šefčovič and Marián Smik

Študenti strednej školy, študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy, študentské projekty
InoBat Auto j.s.a Profil organizácie
  • Technologická suverenita EÚ

  • Vzdelavanie v bateriovom priemysle

  • Baterka nápadov

e-mobility
battery
sustainable future
r&d
electric vehicle

Popis

Dnešný diel sa odohrává na akcii Slovenskej batériovej aliancie, ktorej je InoBat jedným zo zakladajúcich členov. Čo je špeciálné, je to, že sme tu s otcom tej európskej a zároveň s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhlad pánom Marošom Šefčovičom. Maroš nám poskytne svoj pohľad na tému technologickej suverenity EÚ, ako aj vzdelávania. No a v druhej časti videa budeme spolu s Mariánom Smikom, predsedom Slovenskej batériovej aliancie, ktorý nám predstaví najnovší projekt v oblasti vzdelávania pre akademikov a študentov, takzvanú „Baterku nápadov“ .

Viac informacií ohladom Baterky nápadov nájdete tu: https://fmmr.tuke.sk/wps/wcm/connect/fmmr.tuke.sk24091/4ea0fba1-0437-41f2-8f9c-5ef9393415ed/SBaA+Bateria+napadov+infoletak.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_6910G340M8UT30ANOH54UG0I27-4ea0fba1-0437-41f2-8f9c-5ef9393415ed-nFw-cjF

O autorovi

SBaA je nezávislé záujmové združenie právnických osôb a pôsobí ako priemyselný klaster. Ako jediný slovenský klaster SBaA pracuje v oblasti stratégie, legislatívy a komunikácie s cieľom vytvoriť komplexný batériový reťazec na Slovensku. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. Vznikla v roku 2019 a získala bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy, je členom Európskej batériovej aliancie.