>
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1800 € / mes
finálna kompenzácia bude závisieť od skúseností uchádzača a vzájomnej dohody
Aktualizované: 27. 7. 2023

Náplň práce

Čo u nás budeš robiť:

 • Zodpovedať za finančný manažment Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti (výskum, vývoj a inovácie), čo zahŕňa: Finančné riadenie Komponentu 9,

 • plánovanie a sledovanie čerpania rozpočtu v súlade s platným systémom riadenia a implementácie Plánu obnovy.

 • Príprava žiadostí o platbu a kontrola čerpania rozpočtu.

 • Komunikácia so sprostredkovateľmi a partnermi, výkon administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu, výkon finančnej kontroly na mieste u sprostredkovateľov a prijímateľov, spolupráca pri tvorbe a aktualizácii  dokumentácie súvisiacej s procesmi implementácie a finančného riadenia.

Koho hľadáme

Dobrý finančný manažér by mal mať:

 • vzdelanie vysokoškolské II. stupňa (teda pozícia nie je vhodná pre absolventa VŠ), s finančným, ekonomickým alebo účtovným zameraním

 • manažérske a organizačné schopnosti; zodpovednosť; samostatnosť a schopnosť určovať priority; dobré komunikačné schopnosti a schopnosť tímovej spolupráce; iniciatíva; záujem o odborný rast.

 • skúsenosť s programami EÚ alebo inými podobnými programami je veľmi vítaná

 • vítaná je tiež prax v oblasti poskytovania štátnej pomoci a manažmentom verejných financií

Prečo si vybrať nás

My sami sme jednorožcom na Úrade vlády – sme nová generácia úradníkov s rôznorodými pozadiami z verejnej ako aj súkromnej sféry, mnohí sú navrátilci zo zahraničia s ambíciou podieľať sa na zmene fungovania a budúcnosti Slovenska. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a spraviť z neho zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. 

Naším cieľom je vybudovať rôznorodý tím s dôrazom na diverzitu, inklúziu a rodovú rovnosť.  

O nás 

VAIA – Výskumná a inovačná autorita - vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. 

Sme nezávislý tím odborníčok a odborníkov na rôzne oblasti tvorby výskumných a inovačných politík s medzinárodnými skúsenosťami z verejnej ako aj súkromnej sféry. Okrem tvorby politík je našou ambíciou búranie stereotypov a budovanie prostredia založeného na dôvere, transparentnosti, spolupráci a otvorenosti novým myšlienkam a nápadom. 

Pri našej práci sa riadime predovšetkým dátami a príkladmi najlepšej medzinárodnej praxe. Politiky spolu-tvoríme s výskumno-inovačným ekosystémom podľa metodológie design thinking-u, s cieľom navrhnúť riešenia, ktoré adresujú potreby tých, ktorých sa vo výsledku najviac dotýkajú.  

Naše ambície plníme na základe misií, ktoré riešia naše komplexné problémy ako generačná chudoba alebo uhlíková neutralita. 

Ďalšie benefity:

 • osobné príplatky a odmeny 

 • pružný pracovný čas 

 • príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na účet 

 • Multisport karta 

 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona + 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 

 • prístup k rekreačným zariadeniam Úradu vlády

 • home office

Zručnosti

 • Microsoft Office - stredne pokročilý

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • profesionála

Manažér

Daniel Straka

LinkedIn profil

O organizácii

Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Tú..
Viac o organizácii

Podobné ponuky