>
Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

Námestie 1.mája 18, 81370, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 00151513
inovácie
štátna správa
úrad vlády
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. 

Túto úlohu VAIA plní cielenou prácou s talentom a budovaním inovatívneho prostredia, v ktorom verejné zdroje férovo a nebyrokraticky investujeme do oblastí s najväčším potenciálom zlepšiť kvalitu života na Slovensku aj vo svete.