>
Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

Výskumná a inovačná autorita (VAIA)

Námestie 1.mája 18, 81370, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
inovácie
štátna správa
úrad vlády
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Túto úlohu VAIA plní cielenou prácou s talentom a budovaním inovatívneho prostredia, v ktorom verejné

Podobné ponuky