>

Senior Analytička / Analytik výskumných a inovačných politík

Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Naša agenda je jednou z priorít predsedu vlády, takže potenciálny dosah tvojej práce je obrovský.
inovácie
analýzy štrukturálnych politík
analytika
štátna správa
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výška finálneho funkčného platu sa bude odvíjať od individuálnych skúseností uchádzača/uchádzačky.
od 2300 €

Náplň práce

Náplň práce:

Analytická jednotka monitoruje a hodnotí efektívnosť existujúcich nástrojov podpory výskumu, vývoja a inovácií. Je dátovou a analytickou oporou pre ostatných kolegov v rámci sekcie a tak prispieva k rozhodovaniu založenom na dátach. Náplň práce analytikov:

 • Hodnotenie efektívnosti jednotlivých schém na podporu výskumu, vývoja a inovácií

 • Mapovanie inovačného ekosystému

 • Revízia výdavkov a kompetencií na výskum, vývoj a inovácie

 • Práca na spoločných analytických projektoch s inými výskumnými alebo analytickými inštitúciami

 • Pomoc pri nastavovaní KPIs a intervenčnej logiky opatrení

 • Príprava podkladov pre rozhodovanie založené na dátach

 • Komunikácia s partnermi vo výskumnom a inovačnom prostredí, vrátane zahraničia

 • Vedenie juniornejších kolegov a odovzdávanie skúseností

Koho hľadáme

Hľadáme senior analytika so skúsenosťami na analytickej alebo obdobnej výskumnej pozícii aspoň 3 roky. Dôležité sú skúsenosti s analytickou prácou, keďže ide o prenositeľné zručnosti. Detailná orientácia v téme výskumu a vývoja nie je nevyhnutná, ale je výhodou.

Očakávané znalosti

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prípadne podobného zamerania (napr. verejné politiky, matematika)

 • záujem o verejné politiky a prácu s dátami

 • výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát

 • znalosť ekonometrie a štatistických programov ako STATA alebo R

 • anglický jazyk na úrovni B2 – stredne pokročilý

 • zodpovednosť, odolnosť, aktívny prístup k riešeniu úloh a vytrvalé hľadanie spôsobov ako sa niečo dá

 • výhodou je orientácia v téme výskumu a inovácií alebo znalosť práce s databázami (SQL, API rozhranie)

Prečo si vybrať nás

Prečo si vybrať nás:

 • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov

 • Rýchle uplatnenie výsledkov analytickej práce – úzke prepojenie s implementáciou a stratégiami v rámci jednej sekcie

 • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch

 • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba

Kto sme a čo robíme:

 • Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je nový útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 28 členov. Medzi hlavné zodpovednosti VAIA patrí:

 • Príprava a napĺňanie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií

 • Implementácia Komponentu 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky.

 • Koordinácia aktivít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) ako podmienky čerpania prostriedkov z Fondov EÚ na výskum, vývoj a inovácie

 • Úloha sekretariátu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie

Ďalšie benefity:

 • osobné príplatky a odmeny 

 • pružný pracovný čas 

 • príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na účet 

 • Multisport karta 

 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona + 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 

 • prístup k rekreačným zariadeniam Úradu vlády 

Detaily

 • Študent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Tú..
Viac o organizácii
25. 11. 2021
25. 4. 2023

Podobné ponuky