Dobrovoľnícky projekt Pomôž s marketingovou komunikáciou Učiteľským programom LEAF

Pomôž s marketingovou komunikáciou Učiteľským programom LEAF

Nezisková organizácia
učiteľstvo
školy
marketingová komunikácia
linkedin
exponea
Biznis
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

S lepším nastavením nášho newslettra, ktorý zasielame učiteľskej komunite a s rozbehnutím marketingovej komunikácie smerom k potencionálnym biznis partnerom za použitia platformy Linkedin

Zatiaľ máme ...

Na 4 mesiace dozadu sme navrhli nový koncept newslettrov, s cieľom viac zapojiť komunitu ale darí sa nám to málo. V oblasti komunikácie smerom ku potencionálnym partnerom sme zatiaľ nepodnikli nič.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Newsletter - aby komunita aktívne prispievala do kontentu, väčší open-rate, responzivita na spätné väzby. LinkedIn - založenie, aký kontent dávať von, forma, kontinuita...zvýšiť povedomie o Učiteľských programoch v biznis sfére, aspoň 5-10 nových biznis kontaktov získaných takýmto spôsobom

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Spoznáš ako funguje jedna s najznámejších neziskových organizácií na Slovensku, spoznáš zapálených ľudí a učiteľov, ktorí chcú niečo zmeniť. Zažiješ naozaj zmysluplnú prácu s veľkým dopadom a zlepšíš si svoje zručnosti s prácou v Exponea a Linkedin + biznis marketingovú komunikáciu

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 6 mesiacov