Dobrovoľnícky projekt Podunajsko a zelené komunity: Assistent/ka marketingu

Podunajsko a zelené komunity: Assistent/ka marketingu

Nezisková organizácia
marketingová komunikácia
enviromentalistika
zero waste
Miesto
Nitriansky kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 12 mesiacov

Pomôž nám s ...

Naša organizácia hľadá dobrovoľníkov na rozvoj miestných akčných skupín.

Tvojou nápľňou dobrovoľníckej práce buďe:

 • Prekladanie maďarských podkladov na Slovenský jazyk

 • Komunikácia s koordinátormi miestných akčných skupín

 • Organizovanie porád s partnermi združenia

 • Aktívna účasť pri rozvoja sieť akčných skupín

 • Správa socialných médií -

  instagram a facebook

Si vhodný/ná kandidát/ka ak spľňaš nasledovné podmienky:

 • Zaujíma ťa marketing a kommunikácia

 • Si naďšencom environmentalistiky alebo zero waste životnému štýlu

 • Ovládáš Maďarský jazyk slovom a písmom aspoň na úrovni B2/C1

 • Ovládáš Slovenský jazyk slovom a písmom aspoň na úrovni C1/C2

Zatiaľ máme ...

Obec Moča

Organizované aktivity:

 • Analýza vzniknutých odpadov v obci

 • Vytvorenie štatistík

 • Komunikačný kampaň

Obec Svodín

Organizované aktivity

 • Analýza vzniknutých odpadov v obci

 • Vytvorenie štatistík

 • Komunikačný kampaň

Registrované koordinátory miestných akčných skupín

Vrakúň, Veľký Meďer, Moča, Keť

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Aktivity našich komunít, ktorými chceme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju Južných regiónov Slovenska:

Chceme vytvoriť sieť miestných akčných skupín v Južných regiónov Slovenska ( od Šamorína až po východ )

Aktivity našich budúcich komunít:

 • bazáre starých nepotrebných šiat

 • kultúrne podujatia na princípe zero waste

 • filmové predstavenia pre mladých

 • zber odpadu z prírody

 • analýza triedených zložiek odpabu a predcházanie vzniku komunálneho odpadu v domácnostiach

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Čo získáš u nás ako dobrovoľník?

 • Skúsenosti v oblasti vybudovania "zero waste" obcí

 • Skúsenosti v oblasti marketingu ( B2B a B2C )

 • Skúsenosti v oblasti komunikácie s internými a externými partnermi

 • Skúsenosti v oblasti projektového riadenia

 • Potvrdenie o odbornom praxi

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Čo sa nám s Tvojou pomocou podarí zmeniť?

 • Rozmýšlanie širokej verejnosti o udržateľnosti

 • Zníženie komunálneho odpadu vzniknutých v obciach

 • Znižovanie skládkovaných odpadov a emisií metánu

Preferencie

3 hodín / týždenne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • do 12 mesiacov