Za udržateľné Podunajsko

Materskej školy 408/30, 94342, Gbelce
Nezisková organizácia
IČO: 42426111
enviromentalistika
udržateľnosť
regionálny rozvoj
business, udržateľný rozvoj, hospodárstvo, cyrkulárna ekonomika, dobrovoľníctvo, slovenský skauting
management
komunikácia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Zaoberáme s regionálnym rozvojom v mene trvalo udržateľnosti.