>

Dobrovoľnícky projekt Pažite, kreatívno-kultúrne centrum

Pažite, kreatívno-kultúrne centrum

Nezisková organizácia
kreatívny priemysel
environmentalistika
remeslo
umenie a kultúra
Miesto
Nitriansky kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Na Pažite, kreatívno-kultúrne centrum v areáli nečinného Salaša Podhradie pod Topoľčianským hradom hľadáme dobrovoľníkov na pomoc pri budovaní centra, práce s drevom, tvorba enviromentálnych efemerných hracích prvkov z hliny a slamy, kosenie trávy, tvorba detských dielní či iný sprievodný program ( napr.komentované vychádzky lesom či tvorba píštaliek...)

Zatiaľ máme ...

Máme materiál a prostriedky na realizáciu, chýbajú na šikovné ruky a ľudia čo hľadajú priestor v prírode na tvorbu a realizácie.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Chceme otvoriť viacero aktivít na sebarozvoj, participáciu, kvalitnú kultúrnu či inovatívnu formu zážitku. A vy môžete byť toho súčasťou.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Revitalizáciou opusteného salaša na okraji obce Podhradie vytvoríme verejné multidisciplinárne centrum v blízkosti jednej z turistických dominánt regiónu - Topoľčianskeho hradu. Jeho cieľom bude napomáhať miestnym komunitám lepšie pochopiť a adaptovať sa na aktuálne spoločenské, kultúrne a environmentálne trendy. Hlavnými princípmi budovania centra budú:

1) atraktívnosť - aby bol priestor schopný generovať dostatočný impakt, musí byť atraktívny pre široké masy, nesmie zostať iba priestorom "pre seba",
2) multifunkčnosť - z rovnakých dôvodov musí byť priestor multifunkčný -bude v sebe spájať prvky vzdelávania, oddychu, kultúrneho vyžitia zameraného na minulosť (remeslá) ako aj budúcnosť (súčasné umenie),

3) environmentálna udržateľnosť - klimatická zmena bude jednou z nosných tém priestoru a všetky aktivity v rámci priestoru sa musia podriadiť tomuto princípu.

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
4. 5. 2022