>
Občianske združenie Nástupište 1-12

Občianske združenie Nástupište 1-12

Bernolákova 2112, 95501, Topoľčany
Nezisková organizácia
IČO: 42205867
umenie a kultúra
umelecké remeslá
kreatívna
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Kreatívno-kultúrne centrum Pažite je novovznikajúci priestor o.z. Nástupište 1-12. Cieľom projektu Pažite je vytvoriť na geografickej i kultúrnej periférii (opustený salaš v koncovej obci Podhradie na úpätí Považského Inovca v Topoľčianskom okrese) novodobé multidisciplinárne centrum. Cieľom centra je vytvárať prístupný dialóg o súčasných kultúrnych, spoločenských, no aj vedeckých témach a tak priamo prispievať k rozvoju miestnej komunity a širšieho regiónu. A to v súčinnosti s náhodnými okoloidúcimi (turistami, ktorí vo veľkých počtoch navštevujú miestny hrad) ako aj cielene s prizvanými hosťami a širokou verejnosťou.

Ciele Prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia a kultúry s dôrazom na recykláciu materiálov a readymade, tzv. zelené umenie a aj vytvorenie záujmových bodov prostredníctvom vytvorenia niekoľkých monumentálnych umeleckých inštalácií s environmentálnou tematikou, tzv. landart,
- vytvorenie otvorenej platformy na vzdelávanie, workshopy a prednášky formou zážitku či interaktívnych prvkov pre deti s edukatívnym účelom - napr. v krajine zasadené hudobné nástroje; vždy spojené so sprievodnými podujatiami
- výstava existujúcich diel alebo podpora tvorby diel súčasného umenia s enviro tematikou, tvorba land-artu, site -specifických inštalácii, happeningov a umeleckých plenerov a rezidencií vždy spojené so sprievodnými aktivitami pre širokú verejnosť.

Činnosť organizácie (hlavné aktivity, projekty)

Podpora a vznik diel, vzdelávanie a workshopy, dôraz na site-specific a enviro témy. zrealizovaných 69 site-specific diel vo verejnom priestore a v našich priestoroch:

-Multimediálny priestor Nástupište 1-12 (od 2011)
-Pavilón N1-12, pešia zóna Topoľčany (od 2020)

-Pažite, kultúrno-remeselné centrum (od 2022) nečinný Salaš pod Topoľčianskym hradom, outdoorové útočisko na naše aktivity výlučne s enviro tematikou. Autorské predstavenie Suvenír spája umelcov rôznych žánrov od roku 2016 a opiera sa o témy udržateľnosti a klimatickej krízy.

Tvoríme podcast E-tika v spolupráci s Kempelenovým inštitútom digitálnych technológie s názvom E-tika.
Úspechy: súčasťou expozície Bienále v Benátkach, ceny: MOST Rady mládeže,Nadácie Orange, Biela Kocka. Sme členom siete pre nezávislú kultúru Anténa.


Podobné ponuky