Podunajsko a zelené komunity: Assistent/ka marketingu

Podunajsko a zelené komunity: Assistent/ka marketingu

Za udržateľné Podunajsko Profil organizácie
Nitriansky kraj
Nezisková organizácia
marketingová komunikácia
enviromentalistika
zero waste
ihneď
ideálny začiatok projektu
osobné stretnutia, na diaľku (online)
spôsob spolupráce
12 mesiacov
min. dĺžka projektu

Preferencie

3 hodín / týždenne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála
 • profesionála
 • 12 mesiacov

O organizácii

Za udržateľné Podunajsko
Nezisková organizácia
Materskej školy 408/30
94342 Gbelce
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie

Pomôž nám s ...

Naša organizácia hľadá dobrovoľníkov na rozvoj miestných akčných skupín.

Tvojou nápľňou dobrovoľníckej práce buďe:

 • Prekladanie maďarských podkladov na Slovenský jazyk

 • Komunikácia s koordinátormi miestných akčných skupín

 • Organizovanie porád s partnermi združenia

 • Aktívna účasť pri rozvoja sieť akčných skupín

 • Správa socialných médií -

  instagram a facebook

Si vhodný/ná kandidát/ka ak spľňaš nasledovné podmienky:

 • Zaujíma ťa marketing a kommunikácia

 • Si naďšencom environmentalistiky alebo zero waste životnému štýlu

 • Ovládáš Maďarský jazyk slovom a písmom aspoň na úrovni B2/C1

 • Ovládáš Slovenský jazyk slovom a písmom aspoň na úrovni C1/C2

Zatiaľ máme ...

Obec Moča

Organizované aktivity:

 • Analýza vzniknutých odpadov v obci

 • Vytvorenie štatistík

 • Komunikačný kampaň

Obec Svodín

Organizované aktivity

 • Analýza vzniknutých odpadov v obci

 • Vytvorenie štatistík

 • Komunikačný kampaň

Registrované koordinátory miestných akčných skupín

Vrakúň, Veľký Meďer, Moča, Keť

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Aktivity našich komunít, ktorými chceme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju Južných regiónov Slovenska:

Chceme vytvoriť sieť miestných akčných skupín v Južných regiónov Slovenska ( od Šamorína až po východ )

Aktivity našich budúcich komunít:

 • bazáre starých nepotrebných šiat

 • kultúrne podujatia na princípe zero waste

 • filmové predstavenia pre mladých

 • zber odpadu z prírody

 • analýza triedených zložiek odpabu a predcházanie vzniku komunálneho odpadu v domácnostiach

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Čo získáš u nás ako dobrovoľník?

 • Skúsenosti v oblasti vybudovania "zero waste" obcí

 • Skúsenosti v oblasti marketingu ( B2B a B2C )

 • Skúsenosti v oblasti komunikácie s internými a externými partnermi

 • Skúsenosti v oblasti projektového riadenia

 • Potvrdenie o odbornom praxi

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Čo sa nám s Tvojou pomocou podarí zmeniť?

 • Rozmýšlanie širokej verejnosti o udržateľnosti

 • Zníženie komunálneho odpadu vzniknutých v obciach

 • Znižovanie skládkovaných odpadov a emisií metánu