>
Dobrovoľnícky projekt Koordinátori projektu pomoci zamestnávania ľudí z Ukrajiny

Koordinátori projektu pomoci zamestnávania ľudí z Ukrajiny

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
ukrajina
human resources
HR
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Kto sme? 

Pracovná skupina na platforme Growni.sk, ktorú tvoria odborníci z oblasti ľudských zdrojov (ďalej HR) z rôznych typov organizácií. Skupina vznikla so zámerom zdieľať skúsenosti o možnostiach pomoci ukrajinským utečencom z pohľadu HR. 

Ako vnímame situáciu?

Na Slovensku sa na začiatku vojny na Ukrajine spustila vlna solidarity, podporovaná najmä neziskovými organizáciami. Mnohé firmy sa pustili do aktívnej pomoci, v prvom kole humanitárnej, dobrovoľníckej, v druhom sa zamerali aj na zamestnávanie ukrajinských utečencov. Úvodné nadšenie spoločnosti postupne upadá, ľudia sa adaptujú na situáciu a aj v prípade pomoci vzniká „nový normál“. Motivované firmy pokračujú v podpore a v zamestnávaní utečencov, no stále existuje veľká skupina firiem (najmä v regiónoch), ktoré s pomocou váhajú.  Na jednej strane by aj chceli, ale bránia im obavy, ktoré majú formu „čiernej diery“ – nevedia si predstaviť, čo zamestnávanie Ukrajincov obnáša, tušia komplikácie, ktoré nevedia predvídať a preto váhavosť prerastá do pasivity. Práve tieto spoločnosti vnímame ako dôležitú cieľovú skupinu, cez ktorú je možné zabezpečiť udržateľnú podporu utečencov. 

Cieľ projektu:

 • Priamo osloviť predstaviteľov firiem, ktoré zvažujú zamestnávanie Ukrajincov a potrebujú počuť príklady dobrej praxe, pomôcť im prekonať obavy a bariéry a zabezpečiť tak nové pracovné príležitosti pre utečencov z Ukrajiny

 • Dlhodobý cieľ je meniť mindset slovenských zamestnávateľov pri zamestnávaní cudzincov, rozvíjať ich otvorenosť adresovaním obáv, zdie

 • ľaním overených praktík, spístunovaním informácií a podporovaním networkingu.q

 

Riešenie: Webstránka komunikujúca príklady dobrej praxe prostredníctvom rozhovorov so zástupcami aktívnych zamestnávateľov v podobe krátkych videí a článkov. 

 

Postup krokov:

 1. pripraviť web stránku, na ktorej budú prezentované príklady dobrej praxe  

 2. osloviť spoločnosti, ktoré si prešli procesom zamestnávania Ukrajincov a pripraviť s nimi rozhovory o ich skúsenostiach, prínosoch i rizikách tohto kroku

 3. vytvoriť príspevky v podobe článku s krátkym video-vstupom s predstaviteľmi oslovených spoločností 

 4. osloviť partnerov - existujúce organizácie z oblasti HR a neziskové organizácie, ktoré sa venujú podpore Ukrajine

 5. prostredníctvom partnerov osloviť cieľovú skupinu, t.j. HR a CEO firiem a nasmerovať ich na pripravenú web stránku 

 

Čo potrebujeme: Koordinátora, ktorý nám pomôže tento projekt zrealizovať a udržiavať ho aj dlhodobo.

Náplň práce pre dobrovoľníka/kov:

Príprava web stránky (jednoduchá, s použitím predrobenej platformy, napr. Wix)

Vedenie rozhovorov s oslovenými organizáciami a príprava príspevkov (marketingový špecialista?)

Koordinácia projektu (cca 80 hodín na realizáciu projektu, 2 hodiny týždenne dlhodobo na udržiavanie)

Zatiaľ máme ...

Pracovná skupina sa naďalej bude na projekte podieľať bez nároku na honorár v podobe oslovenia partnerov, oslovenia organizácií, ktoré budú prezentovať príklady dobrej praxe a oslovenia cieľovej skupiny s výstupom.

Pripadné finančné náklady chceme vykryť so zapojením firiem, v ktorých pôsobíme.

Preferencie

2 hodín / denne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
17. 6. 2022

Podobné projekty