>
Pracovná skupina HRistov v téme Ukrajiny

Pracovná skupina HRistov v téme Ukrajiny

., 82107, Bratislava
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
ukrajina
rôzne formy pomoci
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Kto sme? 

Pracovná skupina na platforme Growni.sk, ktorú tvoria odborníci z oblasti ľudských zdrojov (ďalej HR) z rôznych typov organizácií. Skupina vznikla so zámerom zdieľať skúsenosti o možnostiach pomoci ukrajinským utečencom z pohľadu HR. 

Ako vnímame situáciu?

Na Slovensku sa na začiatku vojny na Ukrajine spustila vlna solidarity, podporovaná najmä neziskovými organizáciami. Mnohé firmy sa pustili do aktívnej pomoci, v prvom kole humanitárnej, dobrovoľníckej, v druhom sa zamerali aj na zamestnávanie ukrajinských utečencov. Úvodné nadšenie spoločnosti postupne upadá, ľudia sa adaptujú na situáciu a aj v prípade pomoci vzniká „nový normál“. Motivované firmy pokračujú v podpore a v zamestnávaní utečencov, no stále existuje veľká skupina firiem (najmä v regiónoch), ktoré s pomocou váhajú.  Na jednej strane by aj chceli, ale bránia im obavy, ktoré majú formu „čiernej diery“ – nevedia si predstaviť, čo zamestnávanie Ukrajincov obnáša, tušia komplikácie, ktoré nevedia predvídať a preto váhavosť prerastá do pasivity. Práve tieto spoločnosti vnímame ako dôležitú cieľovú skupinu, cez ktorú je možné zabezpečiť udržateľnú podporu utečencov. 


Podobné ponuky