Dobrovoľnícky projekt Spolupráca a podpora pri rozbehu informačného portálu pre rozvoj spotrebiteľského poznania

Spolupráca a podpora pri rozbehu informačného portálu pre rozvoj spotrebiteľského poznania

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
ochrana spotrebiteľa
ochrana životného prostredia
marketing a komunikácia
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 12 mesiacov

Pomôž nám s ...

Portál sa zaoberá informovaním o existujúcich a využívaných hodnotenia produktov a výrobcov ako spôsobu dokazovania kvality ponúkaných produktov. Aktivita vyžaduje písanie textov a hodnotení existujúcich systémov, pomoc pri činnosti vznikajúceho združenia, marketingová podpora portálu a stránky.

Zatiaľ máme ...

Na stránke https://www.prekvalitu.sk/ existuje ponuka niekoľkých hodnotení a blogových príspevkov.

Vytvárajú sa základné dokumenty občianskeho združenia.

Vznikla ponuka dvoch vzdelávacích programov zameraných na vysvetlenie obsahu a rozšírenie informovanosti v problematike, ktoré je možné použiť v komerčnej (pre podnikateľskú sféru) aj nekomerčnej podobe (spotrebitelia a cieľové skupiny)

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Vytvoriť funkčnú a navštevovanú platformu, ktorá sa cez cielenú reklamu produktov s pridanou hodnotou dokáže sám uživiť a dokáže vytvoriť prostriedky pre šírenie poznatkov

Vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, best practice metód pre marketingové presadenie a zviditeľnenie aktivít vytvárajúcich pridanú hodnotu najmä v oblasti malých a stredných podnikov.

Zlepšiť informovanosť verejnosti a spotrebiteľov, informačnú gramotnosť a ochranu pred klamlivými a zavádzajúcimi marketingovými praktikami.

Pomôcť malým a stredným podnikom pri dosahovaní konkurenčnej výhody

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Pravidelnosť informovanosti podporí návštevnosť a zlepší ohlas platformy

Naučíš sa písať texty a zohľadniť identifikovať marketingové a manipulačné praktiky

Väčšia kapacita aktivistov bude mať priestor pre viac projektov a grantov a získanie nových zdrojov pre činnosť.

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 12 mesiacov