prekvalitu.sk

prekvalitu.sk

Gorkého 27/22, 90901, Skalica
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
kvalita
ochrana spotrebiteľa
marketingová komunikácia
hodnotenie produktov
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O iniciatíve

Cieľom portálu prekvalitu.sk je informovať spotrebiteľov a podnikateľov o možnostiach hodnovernej komunikácie vlastností a kvality produktov. V snahe zvýšiť hodnovernosť marketingovej komunikácie vznikajú rôzne systémy nezávislého hodnotenia, posudzovania a označovania produktov. V neprehľadnom svete značiek deklarujúcich kvalitu sa spotrebiteľ stráca a podnikateľ využíva svoje prostriedky neefektívne. Projekt by mal cez odborné hodnotenie a recenzie takýchto hodnotení prinášať trhu väčší prehľad o hodnovernosti a obsahu rôznych spôsobov, s ktorými sa stretáva na trhu.