Dobrovoľnícky projekt Program Designer - Budovanie leadership programu pre štátnu správu

Program Designer - Budovanie leadership programu pre štátnu správu

Nezisková organizácia
research
program design
public sector
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia

Pomôž nám s ...

Nadchýna ťa myšlienka prispievať k zlepšovaniu toho ako funguje naša krajina? Robí ti radosť vytvárať priestor pre rozvoj a rast mladých talentov? Zaujíma ťa ako vyzerajú inovácie vo verejnom sektore? 

Ak si sa v odpovediach na tieto otázky našla/našiel, rola programového dizajnéra pri vytváraní rozvojového programu pre mladých lídrov v štátnej správe môže byť presne pre teba.

Hľadáme nadšenca, ktorý by nám pomohol s:

  • Identifikáciou najlepších zahraničných skúseností s rozvojom talentov a ľudských kapacít v štátnej správe

  • Prieskumom a analýzou najefektívnejších metód a prístupov v rozvoji líderských zručností v štátnej správe, a ich adaptáciou na potreby miestneho kontextu

  • Monitoringom najnovších poznatkov svetových lídrov v budovaní kapacít a inovácií vo verejnom sektore, napr. World Bank, OECD Observatory of Public Sector Innovation, Behavioural Insights Team, Apolitical, Harvard Kennedy School, Oxford's Blavatnik School of Government

  • Identifikáciou možných prípadových štúdií pre jednotlivé moduly programu, prípravou prípadových štúdií v úzkej spolupráci s partnermi zo štátnej správy, businessu a vzdelávacích inštitúcií

  • Podporou pri konzultáciách s cieľovou skupinou a odborníkmi, vrátane identifikácie potrieb, vhodných formátov a metód pre zaradenie do programového dizajnu

Táto dobrovoľnícka príležitosť je vhodná pre:

  • Proaktívnych vysokoškolských študentov a mladých profesionálov so zápalom pre zlepšovanie vecí verejných, záujmom o oblasť zefektívňovania štátnej správy na Slovensku a motiváciou  pre dosahovanie výsledkov

  • Kandidátov s možnosťou venovať aspoň 15 hodín týždenne aktivitám programu počas doby trvania expertného dobrovoľníctva (2 mesiace), a prejsť na polovičný / plný úväzok v prípade pokračovania spolupráce v podobe zamestnaneckého pomeru

Zatiaľ máme ...

Na základe prieskumu skúseností zo sveta a konzultácií sme vytvorili prvotný náčrt programu zameraného na rozvoj mladých ľudí v štátnej správe, ktorí majú potenciál meniť veci k lepšiemu a posúvať našu krajinu vpred. V ďalšej fáze sa budeme zameriavať na detailný dizajn programu a jeho komponentov, so zapojením partnerov zo štátnej správy, businessu, mimovládneho sektora a vzdelávania. 

Naše ďalšie programy a aktivity môžeš nájsť na: https://www.leaf.sk/ 

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Vytvárame programový tím, ktorého súčasťou môžeš byť práve ty. 

Po ukončení dvoj-mesačného expertného dobrovoľníctva bude v prípade vzájomného záujmu možné pokračovať v začatej spolupráci v podobe zamestnaneckého pomeru. 

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Staneš sa súčasťou komunity s vášňou pre rozvoj seba samého aj svojho okolia. Budeš mať možnosť prispieť k rozvoju unikátneho programu s poslaním vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v štátnej správe na Slovensku rozvíjať sa na profesionálnej aj osobnej úrovni. Spoznáš množstvo inšpiratívnych ľudí, ktorí neváhajú vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do veľkých výziev - mnohí z nich už dnes pôsobia v štátnej správe a pomáhajú robiť život na Slovensku kvalitnejším a krajším. Objavíš svet inovácií a globálnych trendov vo verejnom sektore.

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)